בריאותך היא בידך בלבד!

האתר והחברה פליאו מרקט בע”מ אינם מציעים אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או משתמע, לכל הפעולות, התוכן, המידע והמוצרים הכלולים באתר זה. לכן ראשית לכל, בעצם השימוש באתר אתה מסכים באופן מפורש כי השימוש באתר זה הוא באחריותך הבלעדית.

הרעיונות, המושגים והדעות המובעים בכל התכנים המוצעים באתר, גם גם בתפריטים, בקורסים וערוצי המידע השונים נועדו לשמש למטרות חינוכיות בלבד. התוכן והתוכניות המוצעות נמכרים עם ההבנה שהמחברים והחברה אינם מעניקים ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא, ולא הם, לא התכנית ולא התפריט נועדו להחליף ייעוץ רפואי, והתכנים והמוצרים המומלצים אינם מוצעים כדי לאבחן, לקבוע או לטפל בכל מחלה, מצב, מחלה או פציעה. זה חיוני והכרחי כי לפני תחילת כל תכנית דיאטה או פעילות גופנית, כולל כל היבט של התכניות והתכנים המוצעים באתר, תקבל אישור רפואי מרופא מורשה.

תוכניות השינוי התזונתי, תוכניות האימון והתמיכה, המאמרים והתכנים באתר או בדוא”ל אינם מספקים ייעוץ רפואי. אימון אישי ותמיכה באמצעות האתר או דוא”ל נועדו למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להשתמש בהם בכל דרך אחרת. אין בתמיכת אימון או דוא”ל אישי כדי ליצור יחסי רופא-חולה או מטפל-מטופל. המידע המשותף באמצעות אימון אישי ותמיכה בדוא”ל אינו מיועד ואינו תחליף לייעוץ רפואי אישי מול גורם מוסמך. אתה לא צריך להשתמש במידע זה כדי לאבחן או לטפל בבעיה בריאותית או מחלה מבלי להיוועץ עם רופא מוסמך. התייעצות עם איש מקצוע רפואי היא השיטה הנכונה והמומלצת כדי לטפל כראוי בבעיות הבריאותית שלך. אתם מוזמנים להתייעץ עם הרופא שלך עם שאלות או חששות שיש לך לגבי מצבך.

החברה אינה אחראית לתוצאות של ההחלטות שלך המבוססת על השימוש במידע שניתן בתכני אתר זה, לרבות, אך לא רק, על פי בחירתך לחפש או שלא לבקש טיפול רפואי מקצועי, או מבחירתך לקבל או לא לקבל טיפול רפואי ספציפי בהתבסס על המידע באתר זה.

לחברה ולאתר לא תהיה כל אחריות לכל אדם או ישות לכל חבות, אובדן או נזק שנגרם או שנגרם לכאורה, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש, היישום או הפרשנות של החומר והתכנים המוצעים באתר.

החברה מסירה מעצמה כל האחריות, מפורשת או משתמע, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת. החברה אינה מתחייבת כי אתר זה, השרתים שלה, או בדוא”ל נקיים לחלוטין מוירוסים או מרכיבי תכנה מזיקים אחרים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שנובע מהשימוש באתר זה, לרבות, אך לא מוגבל לנזקים ישירים, עקיפים, מקריים ותוצאתיים.

 

הבהרות בנושא הפניות למחקרים ומקורות מדעיים

האינטרנט ומאגרי המידע הרפואי מספקים לכל אחד גישה למסד נתונים של אלפי מחקרים, שרבים מהם משמשים למחקר ולגיבוש עמדות ותכנים כמו אלו הכלולים באתר זה. ניתן וכדאי לחפש הרחבות על נושא מאמרים מוזכרים באתרים כמו www.ncbi.nlm.nih.gov. ככל הנוגע למחקרים, יש לזכור כי כאשר מחקר מסוים הראה שיפור או שינוי או מתאם (בסגנון: “אם אוכלים דבר ספציפי רואים החמרה/הקלה בתחום פיסי אחר”) זה לא בהכרח מבטיח כי השלמת התזונה באותו המזון או המנעות ממנו תבטיח שיפור בבריאות שלך. מדענים יכולים למדוד, להעריך ולחזות תוצאות על סמך ניסוי ניסוי מוגדר באופן מצומצם. אולם סופו של דבר, האחריות על משמעות הוספה או שינוי תזונתי או בהרגלי החיים הוא החלטה אישית ועליך לעשות זאת בזהירות ולאחר התייעצות.

 

אם הינך בהריון, הנקה או יש מצב רפואי ידוע, נמצא תחת הטיפול של רופא או נטילת תרופות מרשם, אנו ממליצים בחום להתייעץ עם הרופא שלך לפני שמתחילים בכל תכנית של שינוי תזונתי או פיסי משמעותי.

וכמובן שהכתוב לעיל מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוון לבני שני המינים.